Klientský přístup

Vícevrstvé fólie

Pro dosažení vyšší bariérové vlastnosti obalu nebo vylepšení mechanické vlastnosti obalu, doporučujeme použít obal vrstvený. 
Vznikne tak obal, který je nejenom krásný (v případě vnitřního tisku budou barvy mnohem výraznější), ale má především posíleny bariérové vlastnosti.


Odtrhávací pásky